Національна спілка краєзнавців України

Закарпатська обласна організація
Заснована у 2013 році

Новини та події

Про мінімальний кошик послуг культури

Про мінімальний кошик послуг культури

Міністерство культури 

                                                                                                        України

 

            Вих. № 7 від 27 липня 2017 року

 

            Про мінімальний кошик послуг культури

 

Розглянувши проект мінімальних стандартів забезпечення населення послугами культури, Закарпатська обласна організація Національної спілки краєзнавців України  вважає, що вони потребують суттєвого професійного доопрацювання. Одночасно вносимо окремі пропозиції та зауваження.

 

         А. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.

            1. Мова – фундамент будь-якої культури. Утвердження української мови має посісти вагоме місце у пропонованому суттєво важливому державницькому документі. Тому в розділ «Цілі мінімального культурного кошика», на нашу думку, слід додати  пункт «Створення умов для позаосвітнього (тобто і в закладах культури) вивчення  історії державної мови, її розвитку та вдосконалення володіння населенням державною мовою.

2.Цю вимогу потрібно внести і до переліку «Категорії послуг».

3.В розділах «Категорії послуг» та «Описи послуг» відсутні послуги ЗМІ, які в наш час є чи не головними постачальниками культурних послуг І, відповідно, основними засобами та інструментами формування культури населення країни.

4.Категорії послуг в проекті описані лише від базового рівня до регіонального,  а потрібно було б визначитися і на загальнодержавному рівні (рівні центральних органів виконавчої влади – міністерство культури, освіти, інформації,  закордонних справ ).

5.Вважаємо також, що потрібно в проекті визначитися, розробити  показники і критерії  щодо оцінки змісту послуг культури, а не тільки їх структури та носіїв. Адже діяльність будь-якого культурного закладу можна наповнити   як проукраїнським змістом, так і завуальовано антиукраїнським, що нерідко має місце, зокрема, у ЗМІ.

  1. Як не дивно, але до проекту зовсім не включено музейні заклади усіх рівнів, не враховано їх місце і роль у трансформації культурного простору інформаційного суспільства. Разом з тим і у музейній справі набувають розвитку інноваційні технології, через які активізується вплив на формування знань, умінь та переконань, елементів суспільної свідомості. Зазначене та інші  фактори було б доцільно, на наше переконання, врахувати при доопрацюванні проекту за участі відповідних фахівців.   

 

Б. ПИТАННЯ УДОСОНАЛЕННЯ ТЕКСТУ ПРОЕКТУ.

 

  1. Вважаємо більш прийнятним термін «послуги культури», а не «культурні послуги».
  2.  Доцільно пункти перший і другий розділу «Цілі Мінімального  кошика культурних послуг» поміняти місцями:

-         на перше місце поставити  - «Формування та задоволення…» і далі по тексту, а

-          на друге місце  - «Забезпечення рівного доступу…» і далі по тексту.

  1. Пункт третій викласти у такій редакції: Створення умов для культурного розвитку і творчого самовираження громадян незалежно від віку, місця проживання та інших суттєво важливих характеристик, у тому числі дітей, молоді, осіб з особливими потребами, зокрема шляхом забезпечення доступу цих громадян до формальної та неформальної культурно-мистецької освіти.
  2. У пункті п᾽ятому словосполучення «Створення підгрунтя для…» опустити. Далі – по тексту.
  3. Пункт шостий викласти у наступній редакції: Розвиток бізнесу в секторі культури, у тому числі творчих індустрій.
  4. Пункт сьомий викласти у такій редакції: Стимулювання розвитку інноваційної  інфраструктури галузі (ей) культури.
  5. Пункт восьмий викласти у такій редакції: Належне інформування громадян про доступні послуги і продукти культури…

 

Проект, на нашу думку, потребує суттєвого доопрацювання.

З повагою.

 

 

           Голова правління ЗОО НСКУ,

заступник директора з наукової роботи

Закарпатського обласного краєзнавчого

музею ім. Т. Легоцькогоо                                                                 М. В. Делеган  

         Голова ревізійної комісії ЗОО НСКУ                                   М. М. Петровці                         

                           

Журнал Краєзнавство