Національна спілка краєзнавців України

Закарпатська обласна організація
Заснована у 2013 році

Новини та події

Щановні колеги!

Прошу розглянути і внести правки та пропозиції. До 27 липня 2017 року включно.
 
З повагою,       МВД  

Проект

 

Мінімальний культурний кошик

інімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мінімальний культурний кошик (мінімальні стандарти забезпечення

населення культурними послугами) – комплекс норм і нормативів, на основі

 яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо

надання закладами культури державної та комунальної форм власності

якісних культурних послуг громадянам, у тому числі за місцем проживання.

Цілі Мінімального культурного кошика:

 • Забезпечення рівного доступу громадян до якісних культурних послуг

незалежно від місця проживання.

 • Формування та задоволення потреб громадян України у якісному

культурному продукті та культурних послугах.

 • Створення умов для культурного розвитку і творчого самовираження

громадян незалежно від віку та місця проживання, у тому числі дітей,

молоді, осіб з особливими потребами, зокрема шляхом забезпечення

доступу цих громадян до формальної та неформальної культурно-

мистецької освіти.

 • Активізація культурно-мистецької творчості всіх категорій громадян.
 • Створення підґрунтя для оновлення кадрового забезпечення сфери

культури на основі залучення фахівців з відповідною освітою та

професійними кваліфікаціями.

 • Розвиток бізнесу в культурному секторі, у тому числі творчих індустрій.
 • Стимулювання розвитку інноваційної культурної інфраструктури.
 • Забезпечення поінформованості громадян щодо переліку та обсягів

культурних продуктів і послуг, до яких вони повинні мати доступ, у тому

числі за місцем проживання.

 • Реалізація проектів міжсекторального партнерства в культурі.
 • Гарантування якості надання культурних послуг у встановлених

мінімальних обсягах, які фінансуються за рахунок державного та місцевих

бюджетів, шляхом контролю за їх дотриманням відповідно до визначених

 показників, критеріїв та індикаторів.

 • Забезпечення доступу населення до професійних мистецтв.

 

ІІ. КАТЕГОРІЇ ПОСЛУГ

Базовий рівень (населені пункти від 500 до 5000 мешканців,

адміністративні центри громад):

1. Бібліотечні та інформаційні послуги, доступ до мережі інтернет.

2. Послуги з надання початкової мистецької освіти.

3. Послуги з організації аматорської творчості дітей та дорослих, осіб з

особливими потребами.

4. Створення умов для збереження та розвитку традиційного народного

мистецтва і народних художніх промислів.

5. Місце для проведення громадських зібрань та культурних заходів,

організаційна та фінансова підтримка місцевих культурних проектів.

6. Організація культурного дозвілля мешканців громади.

7. Умови для розвитку креативних індустрій та творчого бізнесу.

8. Послуги з публічних кінопоказів.

Субрегіональний рівень (районні центри та міста обласного значення – не

обласні центри):

 1. Бібліотечні та інформаційні послуги, доступ до мережі інтернет,

методична та консультативна координація діяльності бібліотечних

 закладів базового рівня.

2. Послуги з надання початкової мистецької освіти.

3. Створення умов для збереження та розвитку традиційного народного

мистецтва і народних художніх промислів.

4. Організація культурного дозвілля, підтримка громадської культурної

ініціативи, умови для аматорської мистецької творчості дітей та дорослих,

організаційна та фінансова підтримка місцевих культурних проектів.

5. Послуги з методичного забезпечення початкової мистецької освіти міста,

району (за необхідності).

6. Методологічна підтримка та координація установ культури базового

 рівня та аматорських груп (колективів) і культурних подій.

7. Умови для розвитку креативних індустрій та творчого бізнесу.

8. Професійне публічне виконання творів музичного, хореографічного,

театрального та інших видів сценічного мистецтва, публічне експонування

творів візуального мистецтва.

9. Послуги з публічних кінопоказів.

Регіональний рівень (обласні центри та м. Київ):

 1. Бібліотечні та інформаційні послуги, доступ до мережі інтернет,

методична та консультативна координація діяльності бібліотечних

закладів базового рівня.

2. Послуги з надання початкової мистецької освіти.

3. Створення умов для збереження та розвитку традиційного народного

мистецтва і народних художніх промислів

4. Організація культурного дозвілля, підтримка громадської культурної

ініціативи, умови для аматорської мистецької творчості дітей та дорослих,

осіб з особливими потребами, організаційна та фінансова підтримка

місцевих культурних проектів.

5. Підготовка кадрів з професійною та вищою освітою для забезпечення

кадрових потреб сфери культури і мистецтва на регіональному рівні,

послуги з освіти впродовж життя мистецького та культурологічного

спрямування. Послуги з методичного забезпечення початкової мистецької

та професійної культурно-мистецької освіти, яка надається закладами

культурно-мистецької освіти регіону, координація та організаційна

підтримка закладів культурно-мистецької освіти регіону.

6. Методологічна підтримка та координація установ культури базового

рівня та аматорських груп (колективів) і культурних подій.

7. Умови для розвитку креативних індустрій та творчого бізнесу.

8. Професійне публічне виконання творів музичного, хореографічного,

театрального та інших видів сценічного мистецтва, публічне експонування

творів візуального мистецтва.  

9. Публічний кінопоказ.

 

ІІІ. ОПИСИ ПОСЛУГ

Послуги у бібліотечній та інформаційній сфері:

 1. Надання інформації про склад бібліотечних фондів через довідково-

пошуковий апарат бібліотеки.

Опис послуги: забезпечення користувачів бібліотек інформацією про наявні

документні ресурси на основі довідково-пошукового апарату (у т. ч.

електронних баз даних).

 1. Надання консультативної допомоги щодо пошуку і вибору джерел

інформації.

Опис послуги: надання користувачам  практичної допомоги щодо

користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, інформаційними

ресурсами мережі Інтернет із метою пошуку необхідної інформації.

 1. Опис послуги: оперативне задоволення запитів на документи з

бібліотечних фондів (у тому числі електронних)  для роботи з ними в

читальному залі бібліотеки чи поза бібліотекою (у тому числі дистанційно).

 У разі відсутності необхідних користувачу видань, їх замовлення

здійснюється в інших бібліотеках через систему міжбібліотечного

абонемента.

 1. Надання доступу до веб-сайту бібліотеки.

Опис послуги: забезпечення роботи веб-сайту бібліотеки з можливістю

безкоштовного доступу до нього.

 1. Надання доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, у тому

числі  до публічної інформації, державних та регіональних електронних

інформаційних ресурсів.

Опис послуги: забезпечення користувачів бібліотек комп’ютеризованими

робочими місцями з безкоштовним доступом до мережі Інтернет, надання

консультативних послуг із питань електронного оформлення звернень до

органів державної влади.

 1. Організація соціокультурних заходів із популяризації книги.

Опис послуги: організація соціокультурних заходів із популяризації книги і

читання із забезпеченням безкоштовного доступу до них користувачів.

Фінансування: за рахунок місцевих бюджетів відповідно до

підпорядкування закладу (регіональний, субрегіональний та базовий рівні);

фінансування національних та державних бібліотек  - за рахунок

Державного бюджету.

 1. Публічні бібліотеки можуть також надавати платні послуги відповідно

до законодавства.

Послуги з організації дозвілля, аматорської творчості

 1. Забезпечення участі в аматорських художніх колективах, гуртках,

студіях, любительських об'єднаннях тощо.

Опис послуги: створення умов для регулярної діяльності на базі клубного

закладу аматорських колективів (гуртків, студій) з основних мистецьких

жанрів та видів творчості (музичної, хореографічної, театральної,

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, фотомистецтва

тощо) із забезпеченням їх приміщеннями, інвентарем, професійно

підготовленими керівниками та можливістю проведення регулярних занять,

а також виступів на сценічному майданчику.

2. Надання в користування матеріалів методичних, інформаційних,

довідкових відділів (структурних підрозділів), які функціонують у складі

клубних закладів (за наявності методичного відділу (сектору)).

Опис послуги: забезпечення послугою отримувачів, які мешкають чи

займаються клубною роботою в населених пунктах, що обслуговуються

клубним закладом.

3. Надання консультативно-методичних послуг з культурно-просвітницької

роботи.

Опис послуги: консультації з питань культурно-дозвіллєвої діяльності та

мистецького аматорства, охорони нематеріальної культурної спадщини,

допомога в організації заходів, розробці планів проведення заходів та

сценаріїв.

4. Надання послуг з проведення культурно-масових заходів.

Опис послуги:організація і проведення культурно-масових заходів:

державних і народних свят, фестивалів, конкурсів, оглядів для населення,

тощо.

5. Доступ до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів клубного закладу

в мережі Інтернет.

Опис послуги: забезпечення використання сучасних інформаційних

 технологій, у тому числі веб-сайту клубного закладу, з можливістю

безкоштовного доступу до ресурсів отримувачів.

6. Функціонування експозиційного простору із забезпеченням новітнього

обладнання виставкових залів для експонування усіх форм актуального

мистецтва (перформанс, інсталяції, відео-арт, медіа-інсталяція тощо).

Опис послуги: надання вільного арт-простору митцям (творчим людям) для

реалізації проектів. У тому числі:

- організація та проведення культурно- мистецьких заходів (програм,

проектів) різного масштабу, тематики та формату;

- організація освітніх, комунікаційних заходів;

- інформаційна, ресурсна, творча, методологічна підтримка культурних

ініціатив;

- галерейна діяльність;

- інші заходи.

Фінансування: за рахунок місцевих бюджетів відповідно до

підпорядкованості закладу.

Послуги з надання початкової мистецької освіти, профільної

мистецької освіти, підготовка кадрів для галузі культури і мистецтва,

методичне, організаційне та координаційне забезпечення культурно-

мистецької освіти

1. Доступ до початкової мистецької освіти (перший-четвертий рівні):

Мистецька школа (за видами мистецтв або комплексна)

Філія (філії) мистецької школи

Класи з навчання певним видам мистецтва.

Опис послуги: надання початкової мистецької (музичної, художньої,

хореографічної тощо) освіти мешканцям громад з числа вихованців та учнів

закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дорослих осіб та осіб з

особливими потребами відповідно до їх потреб за освітніми програмами

двох типів:

загальна мистецька освіта (естетичне виховання, художньо-естетичний

 напрям позашкільної освіти);

професійно орієнтована початкова мистецька освіта (мистецький напрям

позашкільної освіти).

Фінансування: за рахунок бюджетів об’єднаних територіальних громад,

 районних, обласних бюджетів, бюджету м. Києва відповідно до

підпорядкування закладу з частковою компенсацією вартості навчання

учнів (плата за навчання) їх батьками або іншими законними

представниками (окрім пільгових категорій громадян), а також за рахунок

субвенції з Державного бюджету відповідно до Закону. Частка компенсації

батьками або іншими законними представниками вартості навчання за

кошти місцевого бюджету (плата за навчання) у сумі має становити не

більше 10 відсотків від фонду заробітної плати закладу.

2. Доступ до професійної та вищої культурно-мистецької освіти (другий-

четвертий рівні):

Коледж культури (культури і мистецтва)

Мистецький коледж (за видами мистецтва)

Опис послуги: надання професійної освіти та вищої освіти короткого циклу

(ступеня молодшого бакалавра) у сфері культури і мистецтва за однією або

кількома спеціальностями для забезпечення регіональних потреб у кадрах у

сфері культури і мистецтва відповідно до стандартів професійної та/або

вищої освіти.

Фінансування: за рахунок обласного бюджету, бюджету м. Києва,

Державного бюджету відповідно до підпорядкування закладу та з

урахуванням субвенцій, визначених Законом.

3. Доступ до вищої культурно-мистецької освіти (третій-четвертий рівні):

Державні та комунальні заклади вищої освіти (інститути, академії,

університети).

Опис послуги: надання вищої освіти у сфері культури і мистецтва у тому

числі для забезпечення кадрами з вищою освітою національних закладів

культури і мистецтва та регіональних потреб у фахівцях у сфері культури і

мистецтва.

 Фінансування: державних закладів – за рахунок Державного бюджету,

 комунальних закладів – за рахунок обласного бюджету або бюджету

м. Києва.

4. Методичне, організаційне та координаційне забезпечення культурно-

мистецької освіти (другий-четвертий рівні):

Державний науково-методичний центр, комунальні навчально-методичні

 установи (центри, кабінети).

Опис послуги: навчально-методичне забезпечення початкової та профільної

мистецької освіти, науково-методичне забезпечення професійної культурно-

мистецької освіти, розроблення стандартів змісту початкової, профільної та

професійної мистецької і культурно-мистецької освіти як спеціалізованої,

 проведення навчально-методичних та науково-методичних заходів,

координація навчально-методичної діяльності закладів початкової

мистецької та професійної культурно-мистецької освіти відповідних рівнів,

організаційне забезпечення та проведення конкурсних та інших мистецьких

заходів за участю здобувачів мистецької освіти.

 

Послуга із забезпечення доступу населення до музичного та

хореографічного професійних мистецтв

 1. Популяризація кращих зразків українського та світового музичного,

хореографічного, інших видів сценічних мистецтв.

Опис послуги: професійне публічне виконання творів музичного,

 хореографічного та інших видів сценічного мистецтва на концертних

майданчиках, трансляція творів на телебаченні, радіо, у мережі інтернет, їх

записи на звуконосіях.

Фінансування: за рахунок обласного, міського бюджетів, Державного

 бюджету відповідно до підпорядкування закладу.

 

Послуга із забезпечення доступу населення до професійного

театрального мистецтва

 1. Популяризація кращих зразків українського та світового театрального

мистецтва.

трансляції творів на телебаченні, радіо, у мережі Інтернет, їх записів.

Опис послуги: професійне публічне виконання творів театрального

 мистецтва на театральних, інших сценах шляхом участі у мистецьких

проектах, фестивалях, конкурсах, концертах, авторських вечорах, майстер-

класах та інших культурно-мистецьких заходах, трансляції на радіо і

телебаченні, у мережі інтернет, здійснення записів вистав.

Фінансування: за рахунок обласного, міського бюджетів, Державного

 бюджету відповідно до підпорядкування закладу.

 

Послуга із забезпечення доступу населення до професійного циркового

мистецтва

 1. Популяризація кращих зразків українського та світового циркового

мистецтва.

Опис послуги: професійне публічне виконання творів (номерів) циркового

мистецтва, у манежах шляхом участі у мистецьких проектах, фестивалях,

 конкурсах, концертах, авторських вечорах, майстер-класах та інших

культурно-мистецьких заходах, трансляції творів на телебаченні і радіо, у

 мережі інтернет, здійснення записів циркових номерів (програм).

Фінансування: державних закладів - за рахунок Державного бюджету.

 

Послуга із забезпечення доступу населення до сучасного візуального

мистецтва

1. Доступ до  сучасного мистецтва (англ. Contemporaryart).

Опис послуги: експонування творів сучасного мистецтва в експозиційних 
просторах (близько 700-1000 кв.м); проведення виставок, конкурсів 
актуального мистецтва серед художників; ознайомлення шанувальників 
сучасного актуального мистецтва з новими мистецькими напрямками, що 
виражаються переважно у медіа-мистецтві (відео-арт, медіа-інсталяція, 
медіа-перформанс тощо); організація та проведення творчих резиденцій між 
художниками України та митцями іноземних держав; організація та 
проведення дискусійних платформ щодо сучасних тенденцій вітчизняного і 
зарубіжного досвіду; проведення майстер-класів з провідними митцями
 України та іноземними представниками.          
Фінансування: за рахунок обласного бюджету з частковою компенсацією 
Дирекції експозиційного простору за організацію мистецьких акцій та 
експонування творів. Частка компенсації за проведення мистецьких акцій 
має становити не більше 8 відсотків від фонду заробітної плати 
експозиційного простору.

 

 

ІV.  КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КУЛЬТУРНИМИ ПОСЛУГАМИ

 

ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ

Базовий рівень

В населених пунктах, об’єднаних територіальних громадах функціонує

мережа публічних (загальнодоступних), у т.ч. спеціалізованих, бібліотек,

основним завданням яких є забезпечення інформаційних, освітніх,

культурних потреб громадян  в межах відповідних територіальних одиниць.

Обслуговування в публічній бібліотеці організовується на основі рівного

доступу для всіх, незалежно від статі,  віку, національності, освіти, 

 соціального   походження,   політичних   та   релігійних переконань,  місця

  проживання та із забезпеченням безперешкодного   доступу   осіб з

обмеженими фізичними  можливостями  та  інших маломобільних  груп

 населення.

Бібліотечне обслуговування окремих категорій населення  (діти, юнацтво,

 особи з вадами зору та ін.) може здійснюватися спеціалізованими

публічними бібліотеками.

Публічні бібліотеки можуть об’єднуватися у районні (районні у містах),

міські централізовані бібліотечні системи (далі – ЦБС).

На території об’єднаних територіальних громад за рішенням відповідного

органу місцевого самоврядування можуть створюватися центральна

бібліотека та її філії.

Зона обслуговування публічної бібліотеки може включати окремий

населений пункт, його частину або кілька населених пунктів.

Публічні бібліотеки (в тому числі ЦБС) повинні бути доступні населенню

не менше 40 годин на тиждень. Час роботи публічної бібліотеки  (в тому

числі ЦБС) не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини

населення відповідної території.

 Щорічне оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек повинно

становити не менше 1 назвикниг, періодичних видань  на 10 жителів зони

обслуговування відповідної бібліотеки.

У публічних бібліотеках організовуються пункти доступу населення до

мережі Інтернет, у т.ч. і через нестаціонарні форми обслуговування.

За рішенням відповідних органів місцевого самоврядування можуть

 створюватисяспеціалізовані сільські, селищні, районні бібліотеки для дітей

та для юнацтва.

 На  території кожної сільської територіальної громади повинна

функціонувати, як мінімум, одна публічна бібліотека (як самостійний заклад

культури або філія ЦБС чи іншої публічної бібліотеки).

 У сільській місцевості публічна бібліотека відкривається на 500-750

жителів зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не

перевищує 3 км.

 У селах, селищах, віднесених до гірських населених пунктів відповідно до

Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»,

публічна бібліотека може функціонувати у кожному населеному пункті не

залежно від кількості населення.

У населених пунктах, де публічні бібліотеки відсутні, бібліотечне

обслуговування     населення     здійснюється     за допомогою

  нестаціонарних  форм  обслуговування  (бібліотечний  пункт,  бібліобус

 тощо).

 Бібліотечний пункт (територіально відокремлений підрозділ публічної

бібліотеки, де працює її штатний працівник)  повинен бути доступний

населенню не менше 16 годин на тиждень.

 Кількість бібліобусів, графіки та місця їх стоянок визначаються виходячи з

 потреб населення.

Субрегіональний рівень.

У адміністративному центрі району функціонує центральна районна

бібліотека  як самостійний заклад або структурний підрозділ ЦБС.

Бібліотечне обслуговування міського населення організовується з таким

розрахунком, щоб відстань між публічними бібліотеками була не меншою

3 км. У  розрахунок  мережі публічних бібліотек у містах та селищах

міського типу не включаються районні та обласні бібліотеки, які

 функціонують у відповідному населеному пункті.

Регіональний рівень.

 У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна наукова  

 бібліотека,  обласна бібліотека для юнацтва та обласна бібліотека для дітей,

які є головними  закладами  у   сфері бібліотечно-інформаційного

       обслуговування  різних верств населення області, науково-дослідними,

методичними, координаційними   центрами   для бібліотек усіх систем і

відомств області,  центральними обласними книгосховищами, обласними

депозитаріями  краєзнавчої  літератури, центрами книгообміну та

міжбібліотечного абонементу; у столиці Автономної Республіки Крим –

республіканська універсальна наукова бібліотека, містах Києві та

Севастополі – центральні міські бібліотеки з такими ж функціями. Обласна

 універсальна наукова бібліотека формує, зберігає та надає в користування

 найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовує

 взаємовикористання бібліотечних ресурсів відповідних територій.

За рішенням відповідних органів місцевого самоврядування можуть створюватися спеціалізовані міські бібліотеки для дітей та для юнацтва.

Національний рівень.

На національному рівні діють національні та державні бібліотеки, які

належать до сфери управління  центрального органу виконавчої влади, що

забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Національні  бібліотеки є провідними  культурними, освітніми,  науково-
інформаційними  державними  закладами, що здійснюють функції  науково-
дослідного, методичного та координаційного центру з питань
 бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, беруть участь 
у розробленні державної політики у сфері бібліотечної справи та її 
реалізації.
Державні бібліотеки є провідними  культурними, освітніми,  науково-
інформаційними  державними  закладами, що здійснюють бібліотечне, 
бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконують 
функції всеукраїнського науково-дослідного, методичного та 
організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій 
користувачів. 
Національні бібліотеки  володіють потужним фондом вітчизняних і 
найважливіших науково значущих зарубіжних документів і задовольняють
 найрізноманітніші потреби суспільства,  сприяють розвитку науки, освіти, 
культури, здійснюють міжнародне співробітництво у формуванні та 
використанні світових бібліотечних ресурсів. 
Бібліотечний фонд національних бібліотек є національним культурним 
надбанням Українського народу, невід'ємною складовою частиною 
культурної спадщини та перебуває  під  охороною держави. 

Національні та державні бібліотеки формують національний видавничий

репертуар, збирають національне надбання, виконують роль національного

бібліографічного центру, проводять дослідження на національному рівні,

надають  віддалений доступ до фондів за допомогою оцифровування

документів, беруть участь в бібліотечній і інформаційній діяльності на

національному та міжнародному рівнях.

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ ТА ЦЕНТРИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ (один з

варіантів диференційованих моделей закладів культури)

Базовий рівень.

Створюється базовий клубний заклад (будинок культури, народної

творчості, народний дім, клуб) в населеному пункті до 1500 осіб з філіями у

сільській місцевості, пристосованими приміщеннями для функціонування

клубних формувань,  а також кіноустановкою. У філії повинно бути  не

менше 100 місць у залі.

На субрегіональному та базовому рівнях у населених пунктах з кількістю

жителів понад 300 чоловік, розташованих далі ніж 3 кілометри від базового

(найближчого) клубного закладу, має діяти  свій клубний заклад.    

Субрегіональний рівень.

Створюється базовий (адміністративний центр об'єднана територіальна

громада) або районний клубний заклад (один з варіантів диференційованих

моделей закладів культури) понад 1500 жителів з глядацькою залою понад

200 місць в адміністративному центрі об'єднаної територіальної громади

або районному центрі та у сільській місцевості з глядацькою залою понад

 100 місць та пристосованими приміщеннями для функціонування клубних

 формувань, а також кіноустановкою. 

Регіональний рівень.

В обласному центрі (понад 100 тис. жителів) створюється Культурний центр

 з відповідним приміщенням для задоволення потреб громадян забезпечення

та  експозиційним центром.

Клубний заклад з глядацькою залою не менше 500 місць та  приміщеннями

 для функціонування клубних формувань.

 

КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ З МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (ЗАКЛАДИ

ОСВІТИ МИСТЕЦЬКОГО ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО

СПРЯМУВАННЯ)

Базовий рівень.

У населеному пункті до 1500 мешканців у об’єднаній територіальній

громаді надається доступ до послуг з початкової мистецької освіти

(створення умов для опанування освітніх програм початкової мистецької

освіти: організація класів з навчання певним видам мистецтва або

перевезення дітей до найближчих закладів початкової мистецької освіти).

Субрегіональний рівень.

У населеному пункті, який є адміністративним центром об’єднаної

територіальної громади, створюється мінімум одна однопрофільна або

багатопрофільна мистецька школа з контингентом не менше 50 учнів, яка

 реалізує два рівні освітніх програм – професійно орієнована початкова та

загальна мистецька освіта. У населеному пункті з чисельністю понад 5 тис.

мешканців, який входить до ОТГ, та/або віддалений на понад 10 км. від

адміністративного центру громади створюється окрема мистецька школа

або філія базової мистецької школи.

За відсутності мистецької школи об’єднана територіальна громада

забезпечує доступ до послуг початкової мистецької освіти шляхом

створення такої школи або підвезення до мистецької школи сусідньої

об’єднаної територіальної громади з частковою компенсацією навчання

таких учнів за рахунок бюджету громади, мешканці якої користуються

такими послугами.

Адміністративний центр громади з населенням від 15 тис. до 70 тис.

мешканців, який самостійно утворює громаду:

повинен мати мінімум одну однопрофільну або/та багатопрофільну

мистецьку школу з контингентом не менше 150 учнів та за необхідності її

філію (філії) у віддаленому районі (віддалених районах) не менше 50 учнів

на кожні 15 тис. мешканців;

може мати коледж, який забезпечує надання професійної освіти у сфері

культури та мистецтва за однією або кількома спеціальностями, який

фінансується з обласного бюджету;

може мати методичну установу (центр, кабінет), яка координує навчально-

методичну діяльність мистецьких шкіл базового рівня в межах

міста/району.

Регіональний рівень.

1. Обласні центри та міста з населенням до 700 тис. чол.

Місто, яке утворює об’єднану територіальну громаду, повинне мати:

на кожні 35 тис. мешканців мінімум одну однопрофільну з контингентом не

менше 200 учнів або/та одну багатопрофільну з контингентом не менше 400

учнів мистецьку школу та за необхідності її філії у віддалених районах з

контингентом не менше 50 учнів, які пропонують два рівні освітніх програм

– професійно орієнована початкова та загальна мистецька освіта;

коледж (коледжі), які забезпечують надання професійної освіти у сфері

 культури і мистецтва за однією або кількома спеціальностями, які

фінансуються з обласного бюджету;

методичну установу (центр, кабінет), яка координує навчально-методичну

діяльність мистецьких шкіл та професійних коледжів в межах регіону.

2. Обласні центри – міста понад 800 тис. мешканців, м. Київ.

Місто повинне мати:

на кожні 35 тис. мешканців мінімум одну однопрофільну з контингентом не

 

 менше 200 учнів або одну багатопрофільну з контингентом не менше 400

учнів та за необхідності її філії з контингентом не менше 50 учнів у

віддалених районах, які пропонують два рівні освітніх програм –

професійно орієнована початкова та загальна мистецька освіта, що

фінансуються з бюджету об’єднаної територіальної громади міста або

 об’єднаних територіальних громад районів міста;

спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат), яка забезпечує надання

повної загальної середньої освіти та спеціалізованої мистецької освіти, яка

фінансується з Державного бюджету;

коледж (коледжі), які забезпечують надання професійної та вищої освіти і

здійснюють підготовку кадрів для галузі культури і мистецтва, що

фінансуються з обласного або державного бюджету відповідно до форми

власності;

заклади вищої культурно-мистецької освіти (інститути, академії,

університети), що фінансуються з бюджету м. Києва, обласних бюджетів,

Державного бюджету відповідно до форми власності;

методичні установи, науково-методичний центр, які координують

навчально-методичну діяльність мистецьких шкіл та професійних коледжів

в межах регіону або на загальнодержавному рівні.

 

ФІЛАРМОНІЇ, КОНЦЕРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, МИСТЕЦЬКІ

 КОЛЕКТИВИ-ОКРЕМІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

Регіональний рівень.

На регіональному рівні (обласні центри та міста понад 70 тис. чол.) діють

філармонії, інші концертні організації, мистецькі колективи-окремі

юридичні особи, діяльність яких спрямована на надання послуги населенню

відповідного регіону (міста).

Національний рівень.

На національному рівні діють концертні організації, мистецькі колективи-

окремі юридичні особи зі статусом національного, які належать до сфери

управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує

формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Національні концертні організації, мистецькі колективи-окремі юридичні є

 провідними концертними організаціями держави, діяльність яких охоплює

територію України, які широко пропагують кращі зразки національного

музичного мистецтва за кордоном, беруть участь у розробленні державної

політики у сфері сценічного мистецтва.

 

ТЕАТРИ

Субрегіональний рівень.

На субрегіональному рівні (в адміністративному центрі об’єднаної

територіальної громади) діють театри, діяльність яких спрямована на

надання послуги населенню відповідної об’єднаної територіальної громади.

Створення умов для діяльності та розвитку недержавних театрів (сценічний

майданчик, технічне обладнання тощо)

Регіональний рівень.

На регіональному рівні (обласні центри та міста понад 70 тис. чол.) діють

театри, діяльність яких спрямована на надання послуги населенню

відповідного регіону (міста).

Створення умов для  діяльності та розвитку недержавних театрів (сценічний

майданчик, технічне обладнання тощо)

Національний рівень.

На національному рівні діють театри з статусом національного, які

належать до сфери управління  центрального органу виконавчої влади, що

забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Національні театри є провідними театральними закладами держави,

 діяльність яких охоплює територію України, які широко пропагують кращі

зразки національного театрального мистецтва за кордоном, беруть участь у

розробленні державної політики у сфері театрального мистецтва.

 

 ЦИРКИ

Національний рівень.

На національному рівні діють національні та державні циркові

підприємства, які належать до сфери управління  центрального органу

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах

культури та мистецтв.

Циркові підприємства національного рівня забезпечують формування та

функціонування єдиного циркового конвеєру, який охоплює усю територію

держави, шляхом створення і показу циркових програм як у стаціонарних

цирках (які пропорційно розташовані і всіх регіонах України), так і на

інших концертно-сценічних майданчиках (цирк на сцені, шапіто),

створюючи у таких спосіб цілісний кластер охоплення населення послугою

доступу до циркового мистецтва.

 

ЕКСПОЗИЦІЙНІ ПРОСТОРИ

Регіональний рівень.

Обласний центр з населенням понад 100 тис. мешканців повинен мати

мінімум один експозиційний простір, що забезпечуватиме культурні

потреби мешканців регіону.

Експозиційні простори потребують новітнього обладнання виставкових

залів для експонування усіх форм актуального мистецтва (перформанс,

інсталяції, відео-арт, медіа-інсталяція тощо).

V. Показники якості

ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ

1. Кількість задоволених запитів на інформацію та документні ресурси.

2. Кількість наданих консультацій.

3. Кількість звернень на веб-сайт бібліотеки.

4. Строки виконання запитів на отримання інформації та документні

ресурси.

5. Забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю

доступу до мережі Інтернет.

6. Кількість відвідувань заходів із популяризації книги і читання.

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ

 1. Кількість діючих аматорських колективів, зокрема із званням "народний"

(зразковий), гуртків, студій, забезпеченість їх приміщеннями,

інвентарем, підготовленими керівниками.

2. Кількість учасників аматорських колективів (їх відсоток до населення,

яке обслуговується закладом).

3. Оснащеність закладу методичними та інформаційно-довідковими

матеріалами, в тому числі про нематеріальну культурну спадщину.

4. Наявність виставкового обладнання (сучасне освітлення, технічне

обладнання, медійне забезпечення тощо) згідно з концептуальними

рішеннями творчих проектів.

 5. Кількість проведених навчальних семінарів та майстер-класів, наявність

сучасних розробок та рекомендацій, довідкових матеріалів та видань.

6. Кількість відвідувачів заходу.

7. Забезпеченість приміщення клубного закладу комп'ютеризованими

робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет.

 

ЗАКЛАДИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Мистецькі  школи

1. Наявність відповідного приміщення (відповідних приміщень).

2. Наявність відповідного навчального обладнання (музичних інструментів

тощо) згідно з профілями освітніх програм, які надаються в школі.

3. Повне забезпечення та відповідність кваліфікації педагогічних

 працівників, які надають початкову мистецьку освіту в школі.

4. Наявність у закладі можливості навчатися як мінімум за двома

обов’язковими освітніми програмами початкової мистецької освіти:

загальної мистецької освіти та початкової професійної мистецької освіти.

5. Відповідність методичного забезпечення освітнього процесу,

забезпечений доступ учнів та педагогічних працівників до навчальної,

нотної літератури, фоно та відео хрестоматій.

6. Забезпечення реалізації освітніх програм, які пропонуються школою в

повному обсязі.

7. Кількість випускників школи, які подали заяви для вступу на навчання до

закладів спеціалізованої профільної та вищої мистецької освіти

(спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та музичних, художніх, інших

коледжів) на рівні не менше 30 % від випуску відповідного року.

8. Співвідношення кількості учнів у школі, які завершили повний цикл

навчання за відповідними освітніми програмами від загального контингенту

учнів, які навчаються в школі сягає 100 %.

9. Фінансове забезпечення (фінансування) освітніх програм, навчання за

якими провадиться в школі за рахунок коштів місцевого бюджету (бюджету

громади) для комунальних закладів на рівні, не меншому від 3 % від

бюджету громади та не меншому від 30 % від бюджету громади на

культуру.

10. Задоволеність мешканців громади обсягом та якістю освітніх послуг, які

надаються школою.

Основні показники якості надання послуг культурно-мистецькими

коледжами (професійними коледжами)

 1. Виконання вимог до освітньої діяльності та забезпечення якості

професійної та вищої освіти відповідно до законодавства України про

 освіту.

2. Забезпечення кадрами закладів та установ культури і мистецтва

відповідно до регіональних потреб, 100-відсоткове задоволення потреб

відповідного регіону в кадрах (педагогічних працівниках мистецьких шкіл,

закладів культури, мистецьких колективів тощо).

Основні показники якості надання послуг закладами вищої освіти

культурологічного та мистецького спрямування

Виконання вимог до освітньої діяльності та забезпечення якості професійної

та вищої освіти відповідно до законодавства України про освіту.

Основні показники якості надання послуг методичними та науково-методичною  установами

1. Наявність обладнаного приміщення.

2. Повне забезпечення та відповідність кваліфікації педагогічних та

науково-педагогічних працівників, які працюють в установі.

3. Наявність методистів з відповідною освітою з усіх напрямків освіти

мистецького та/або культурологічного спрямування, які охоплюють

повноваження центру

4. Рівномірність охоплення методичною установою, науково-методичним

центром різних напрямків освіти мистецького та/або культурологічного

спрямування.

5. Задоволеність педагогічних працівників закладів мистецької та

культурно-мистецької освіти відповідних рівнів роботою методичної

установи.

6. Кількість та якісний рівень ініційованих і проведених методичних та

організаційних заходів.

 

ФІЛАРМОНІЇ, ІНШІ КОНЦЕРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ-ОКРЕМІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

1. Наявність відповідного приміщення.

2. Наявність відповідного обладнання (світлова, звукова апаратура,музичні

інструменти, костюмерна тощо).

3. Відсоток заповнення зали глядачем.

4. Кількість концертів.

5. Збалансованість репертуару (українські та зарубіжні твори).

6. Кількість гастрольних поїздок.

7. Наявність фінансової підтримки з державного бюджету (для

національного рівня) та з місцевих бюджетів (для регіонального рівня).

 

ТЕАТРИ

1. Наявність відповідного приміщення.

2. Наявність відповідного обладнання (світлова, звукова апаратура, сценічне

обладнання та декорації, музичні інструменти, костюмерні, гримерні тощо).

3. Відсоток заповнення зали глядачем.

4. Кількість вистав (концертів).

5. Збалансованість репертуару (українська та зарубіжна драматургія,

класика та сучасність).

6. Кількість гастрольних поїздок (в Україні та за кордоном).

7. Наявність фінансової підтримки з державного бюджету (для

національного рівня) та з місцевих бюджетів (для субрегіонального та

регіонального рівня).

 

ЦИРКИ

1. Наявність відповідного приміщення.

2. Наявність відповідного обладнання (світлова, звукова апаратура, музичні

інструменти, костюмерна тощо).

3. Відсоток заповнення зали глядачем.

4. Кількість вистав.

5. Кількість створених циркових номерів.

6. Кількість створених циркових програм.

7. Кількість створених циркових атракціонів.

8. Наявність фінансової підтримки з державного бюджету.

 

ЕКСПОЗИЦІЙНІ ПРОСТОРИ

1. Наявність експозиційного приміщення (близько 700-1000 кв.м).

2. Наявність виставкового обладнання (сучасне освітлення, технічне

обладнання, медійне забезпечення тощо) згідно з концептуальними

рішеннями творчих проектів.

3. Фінансове забезпечення кураторів творчих проектів.

4. Можливість проведення творчих резиденцій.

 

 

VІ. Моніторинг

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної

політики у сферах культури та мистецтв, в межах повноважень, визначених

законодавством, здійснює збір та аналіз адміністративних  даних щодо

забезпечення прав населення на  послуги у сфері культури.

 

VІІ. Відповідальність

  Керівники об’єднаних територіальних громад, районних та обласних

державних адміністрацій несуть персональну відповідальність за неналежне

забезпечення населення послугами у сфері культури.

 

 

                                                                   

                                                 

 

Журнал Краєзнавство